Spotkanie z członkami SPI

W dniu 7 grudnia 2017 r. w Bibliotece Miejskiej w Imielinie odbyło się spotkanie informacyjne z członkami Stowarzyszenia Przedsiębiorców Imielina. Na spotkaniu zostały przedstawione cele akcji Ratujmy Imielin, wizualizacje materiałów informacyjnych oraz strona internetowa. Potem odbyła się krótka dyskusja nt. zagrożeń związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Wydobycie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ”.

Zarejestruj się

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby na podany adres e-mail otrzymywać od nas najświeższe informacje związane z akcją „Ratujmy Imielin”.

Dziękujemy!