RDOŚ WZYWA INWESTORA DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ !

W grudniu 2017 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach trzykrotnie (6,14 i 20 grudnia) wezwała inwestora (PGG) do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Wydobycie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ” na środowisko. Wezwania dotyczyły między innymi:

  • wpływu planowanego przedsięwzięcia na cieki wodne,
  • wpływu odpompowanych, zasolonych wód ze złoża na Potok Goławiecki oraz rzeki Mleczna i Gostynia
  • ponownego wykonania opracowania pt. Ocena odporności statycznej i dynamicznej obiektów budowlanych położonych w zasięgu projektowanej eksploatacji ze złoża Imielin Północ, bądź informację na ten temat o co strony postępowania licznie wnosiły (m.in. mieszkańcy we wnioskach składanych do RDOŚ).

Treść wszystkich trzech wezwań znajdziecie pod poniższymi linkami:

Zarejestruj się

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby na podany adres e-mail otrzymywać od nas najświeższe informacje związane z akcją „Ratujmy Imielin”.

Dziękujemy!