Prezentacja przedstawiona na spotkaniu w Sokolni 18.10.2017 nt. zagrożeń

Na spotkaniu w Sokolni w dniu 18.10.2017, zorganizowanym przez UM w Imielinie, pani mgr Małgorzata Manowska, przedstawiła w bardzo przystępny sposób: „ZAGROŻENIA PODZIEMNĄ EKSPLOATACJĄ NA POWIERZCHNIĘ I OBIEKTY BUDOWLANE W IMIELINIE”. W prezentacji znajduje się m.in. informacja o przewidywanych osiadaniach terenu, uskokach i zagrożeniach hydrologicznych. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią:

PREZENTACJA O ZAGROŻENIACH

Zarejestruj się

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby na podany adres e-mail otrzymywać od nas najświeższe informacje związane z akcją „Ratujmy Imielin”.

Dziękujemy!