Opiniowanie społeczne raportu o oddziaływaniu na środowisko do 25 maja 2018!!!

16 kwietnia 2018 RDOŚ poinformował, że przystępuje do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wydobycie węgla kamiennego ze złoża Imielin północ”.  Treść obwieszczenia RDOŚ  w tej sprawie dostępne na stronach UM Imielin. W okresie od 23 kwietnia do 25 maja 2018 każdy może zapoznać się z wnioskiem, raportem oraz innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie, w tym uzupełnieniami do raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie RDOŚ w Katowicach. W tym samym okresie można zgłaszać uwagi i wnioski do RDOŚ, w formie ustnej lub najlepiej pisemnej (do czego zachęcamy). Uwagi i wnioski zgłoszone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Przedmiotem decyzji w sprawie jest określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Wydobycie węgla kamiennego ze złoża Imielin północ”.

Zarejestruj się

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby na podany adres e-mail otrzymywać od nas najświeższe informacje związane z akcją „Ratujmy Imielin”.

Dziękujemy!