Nie za wszelką cenę !

Od jednego z mieszkańców otrzymaliśmy link do artykułu, który porusza istotny i drażliwy aspekt związany z inwestowaniem w eksploatację nowych złóż węgla kamiennego.  Dzień przed Barbórką metropolita katowicki Wiktor Skworc odniósł się w wygłoszonej homilii do spraw związanych z eksploatacją górniczą na terenie aglomeracji śląskiej. Zachęcamy do przeczytania pełnej wersji artykułu na portalu wyborcza.pl /Tu pełna treść artykułu/.
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że jesteśmy zwolennikami takiego rozwiązania, które z jednej strony zapewni bezpieczeństwo naszym domom i miastu, a z drugiej strony umożliwi dalsze funkcjonowanie kopalni, a co za tym idzie zapewni miejsca pracy mieszkańcom okolicznych miast. Zależy nam na uczciwym, rzetelnym i profesjonalnym podejściu do oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, bo tu żyjemy i tu znajduje się cały dorobek naszego życia.
Zarejestruj się

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby na podany adres e-mail otrzymywać od nas najświeższe informacje związane z akcją „Ratujmy Imielin”.

Dziękujemy!