1. PODPISZ PROTEST

Na spotkaniu w Sokolni, które odbyło się 18/10/2017 mieszkańcy podpisywali protest przeciwko realizacji przedsięwzięcia pn. „Wydobycie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ”. Do dziś protest podpisało ponad 820 mieszkańców Imielina. Jeśli chcesz przyłączyć się do protestu, to zapoznaj się z jego treścią (dokument poniżej) i jeśli ją akceptujesz to podejdź do UM w  Imielinie, do pokoju 20 na 1 piętrze i podpisz protest.

2. SPRAWDŹ KLASĘ ODPORNOŚCI SWOJEGO BUDYNKU

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. „Wydobycie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ” na środowisko jest odwołanie do opracowania firmy Midach Sp. z o.o., która na zlecenie inwestora (PGG), przygotowała ocenę klasy odporności dla 2713 obiektów budowlanych w Imielinie. Klasa odporności obiektów budowlanych została ustalona w dwóch kategoriach, statycznej i dynamicznej. Ustalenie klasy odporności odbyło się podobno metoda punktową, ale jest jedno ale…. W wielu przypadkach pracownicy firmy dokonującej oceny klasy odporności nawet nie weszli na daną posesję. Zgodnie z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (str 211), od klasy odporności nadanej przez Midach Sp. z o.o. zależy czy przed rozpoczęciem eksploatacji złoża zostaną podjęte działania profilaktyczne, czyli zabezpieczenie budynku. Aby działania zostały podjęte musi być spełniony warunek, że różnica między klasą odporności budynku wg Midach, a planowaną kategorią szkód górniczych wynosi minimum 2. Przykładowo kiedy klasa odporności budynku wg Midach to 3, a kategoria przewidywanych szkód górniczych to 4, wówczas różnica to 1 – czyli brak działań zabezpieczających budynek przed rozpoczęciem eksploatacji złoża przez Inwestora (PGG).

Nie wiesz jaką masz klasę odporności swojego budynku wg Midach, to przyjdź do UM w Imielinie, do pokoju 20 na 1 piętrze  i zapytaj!!!

3. ZŁÓŻ PISMO DO RDOŚ

Zgodnie z obowiązującym prawem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach jest organem weryfikującym i opinijącym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. „Wydobycie węgla kamiennego ze złoża Imieli Północ” na środowisko, w tym na istniejące budynki. Opinia wydawana przez RDOŚ na temat raportu jest brana pod uwagę przy wydawaniu koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża przez Ministra Ochrony Środowiska. Każda osoba, która jest właścicielem nieruchomości na terenie planowanego przedsięwzięcia, z natury jest stroną w tej sprawie.

W związku z tym jeśli:

a) Twoja działka leży w granicach planowanego przedsięwzięcia  pn. „Wydobycie węgla kamiennego ze złoża Imieli Północ”,

b) masz wybudowany dom bez zabezpieczeń przed szkodami górniczymi, bo w decyzji o warunkach zabudowy było, że Twoja działka leży poza terenem górniczym albo

c) zabezpieczyłeś dom na niższą kategorię niż przewidywana na Twoim terenie w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. „Wydobycie węgla kamiennego ze złoża Imieli Północ” na środowisko

złoż pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ).

Poniżej znajdziesz wzór pisma do RDOŚ oraz instrukcję jak wydrukować mapę z Twoją nieruchomością, która jest obowiązkowym załącznikiem do pisma. Pismo możesz modyfikować zależnie od Twojej indywidualnej sytuacji. Wypełnione pismo do RDOŚ wraz z mapką złóż w UM w Imielinie, w pokoju 20, na 1 piętrze.

Zarejestruj się

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby na podany adres e-mail otrzymywać od nas najświeższe informacje związane z akcją „Ratujmy Imielin”.

Dziękujemy!