Opiniowanie społeczne raportu o oddziaływaniu na środowisko do 25 maja 2018!!!

16 kwietnia 2018 RDOŚ poinformował, że przystępuje do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wydobycie węgla kamiennego ze złoża Imielin północ”.  Treść [...]

RDOŚ WZYWA INWESTORA DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ !

W grudniu 2017 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach trzykrotnie (6,14 i 20 grudnia) wezwała inwestora (PGG) do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu [...]

1100 PODPISÓW i 296 WNIOSKÓW

Według danych, które otrzymaliśmy na koniec grudnia 2017 od Urzędu Miasta, już ponad 1100 mieszkańców Imielina podpisało „PROTEST MIESZKAŃCÓW IMIELINA” przeciwko wydobyciu węgla [...]

Nie za wszelką cenę !

Od jednego z mieszkańców otrzymaliśmy link do artykułu, który porusza istotny i drażliwy aspekt związany z inwestowaniem w eksploatację nowych złóż węgla kamiennego.  Dzień przed Barbórką [...]

Mapy prognozowanych osiadań, deformacji nieciągłych, wstrząsów i kategorii terenu górniczego.

Poniżej przedstawiamy mapy, które są załącznikami do raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia p.n. „Wydobycie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ”. [...]

Prezentacja przedstawiona na spotkaniu w Sokolni 18.10.2017 nt. zagrożeń

Na spotkaniu w Sokolni w dniu 18.10.2017, zorganizowanym przez UM w Imielinie, pani mgr Małgorzata Manowska, przedstawiła w bardzo przystępny sposób: „ZAGROŻENIA PODZIEMNĄ EKSPLOATACJĄ NA [...]