Opiniowanie społeczne raportu o oddziaływaniu na środowisko do 25 maja 2018!!!

16 kwietnia 2018 RDOŚ poinformował, że przystępuje do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wydobycie węgla kamiennego ze złoża Imielin północ”.  Treść [...]