RDOŚ WZYWA INWESTORA DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ !

W grudniu 2017 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach trzykrotnie (6,14 i 20 grudnia) wezwała inwestora (PGG) do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu [...]

1100 PODPISÓW i 296 WNIOSKÓW

Według danych, które otrzymaliśmy na koniec grudnia 2017 od Urzędu Miasta, już ponad 1100 mieszkańców Imielina podpisało „PROTEST MIESZKAŃCÓW IMIELINA” przeciwko wydobyciu węgla [...]