Nie za wszelką cenę !

Od jednego z mieszkańców otrzymaliśmy link do artykułu, który porusza istotny i drażliwy aspekt związany z inwestowaniem w eksploatację nowych złóż węgla kamiennego.  Dzień przed Barbórką [...]

Mapy prognozowanych osiadań, deformacji nieciągłych, wstrząsów i kategorii terenu górniczego.

Poniżej przedstawiamy mapy, które są załącznikami do raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia p.n. „Wydobycie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ”. [...]

Prezentacja przedstawiona na spotkaniu w Sokolni 18.10.2017 nt. zagrożeń

Na spotkaniu w Sokolni w dniu 18.10.2017, zorganizowanym przez UM w Imielinie, pani mgr Małgorzata Manowska, przedstawiła w bardzo przystępny sposób: „ZAGROŻENIA PODZIEMNĄ EKSPLOATACJĄ NA [...]

Spotkanie z członkami SPI

W dniu 7 grudnia 2017 r. w Bibliotece Miejskiej w Imielinie odbyło się spotkanie informacyjne z członkami Stowarzyszenia Przedsiębiorców Imielina. Na spotkaniu zostały przedstawione cele akcji [...]

Niezależna ekspertyza już dostępna na stronie UM Imielin

Dziś na stronie Urzędu Miasta w Imielinie, w zakładce o nazwie : „Eksploatacja węgla kamiennego ze złoża Imielin – Północ” pojawiła się ocena raportu o oddziaływania na [...]

ABC szkód górniczych

Na naszą prośbę zaprzyjaźniona kancelaria prawna Pirożek&Pirożek przygotowała krótkie opracowanie pt.  ABC szkód górniczych czyli jak postępować w przypadku gdy zauważymy szkodę górniczą na [...]