1100 PODPISÓW i 296 WNIOSKÓW

Według danych, które otrzymaliśmy na koniec grudnia 2017 od Urzędu Miasta, już ponad 1100 mieszkańców Imielina podpisało „PROTEST MIESZKAŃCÓW IMIELINA” przeciwko wydobyciu węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ metodą „na zawał”.

Według tych samych danych już 296 mieszkańców Imielina złożyło wnioski do RDOŚ zwracając w nich między innymi uwagę na nierzetelny sposób wykonania przez Midach Sp. z o.o. oceny odporności obiektów budowlanych (marzec 2015), a położonych w zasięgu projektowanej eksploatacji ze złoża Imielin Północ.

Szczegółowe informacje na temat protestu, oceny odporności i wniosków do RDOŚ znajdziecie w zakładce „CO ZROBIĆ?”

Zarejestruj się

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby na podany adres e-mail otrzymywać od nas najświeższe informacje związane z akcją „Ratujmy Imielin”.

Dziękujemy!